Både vetenskap och litteratur handlar om att utforska sådant som vi har omkring oss men inte alltid kan se. Till det kommer ett fredspris som handlar om människans val att använda kunskapen till nytta eller förstörelse. Årets Nobelpris har som vanligt inspirerat Stockholms konstnärliga studenter att göra konstnärliga tolkningar i form av mode, musik och foto.

Utställningen Nobel Creations – Nobelpriset 2017 vill visa att de nya insikter och perspektiv som Nobelpriset ger kan tolkas på flera olika sätt. En vetenskaplig upptäckt, en politisk aktion eller en litterär framställning kan ges en ny gestaltning i nya medier. Nobel Center har bett studenter från tre konstnärliga utbildningar att hitta sina tolkningar av 2017 års Nobelpris. Tolkningarna ska under december visas i olika konstellationer på flera platser runt om i Stockholm.

När jag lärde mig om kemipristagarna Franks, Hendersons och Dubochets banbrytande arbete med att visualisera saker som vi aldrig tidigare har sett med kryoelektronmikrosokopi, hittade jag många likheter mellan vetenskap och musik – att studera, hålla sig till en vision, motivation, hårt arbete och hinder är begrepp som vi musiker känner väl till. Likheter inspirerade också kompositionen: Jag isolerade en mycket liten musikalisk idé – ett motiv – och fokuserade på det tills det blev en klar och mer komplex bild. ” säger Ilaria Capalbo, jazzstudent på Kungl. Musikhögskolan.

Nobel Creations är ett bra exempel på ett Art & Science-projekt, där konst och vetenskap utforskar och stärker varandra. ”, säger Mikael Cronwall, utbildningsansvarig för Fotoskolan STHLM.

Nobel Creations – Nobelpriset 2017 består av bilder av studenter från Fotoskolan STHLM, musik komponerad av studenter från Kungl. Musikhögskolan som framförs live på bland annat Nobelmuseet och modekreationer skapade av studenter från Beckmans Designhögskola som ställs ut på Kungl. Musikhögskolan.

Fotoutställningen visas på Konserthuset 1 – 20 december 2017 och i Skrapan 1 december 2017 – 7 januari 2018.

Modekreationerna och interaktiva musikinstallationer visas i en gemensam utställning i Kungl. Musikhögskolans foajé 7 – 14 december 2017.

Musiken framförs live bland annat under Nobeldagen på Nobelmuseet den 10 december 15.00.


För mer information

Förfrågningar om utställningen

Kommunikatör Nobel Center Helena Wallemo: 070-4944009,  helena.wallemo@nobelmuseum.se

Förfrågningar om Beckmans Designhögskola

Kommunikationsansvarig Beckmans Designhögskola Sofia Hulting: 0733-866969 sofia.hulting@beckmans.se

Förfrågningar om Fotoskolan STHLM

Marknadskoordinator Emma Jarvi: 08-78941 55 emma.jarvi@folkuniversitetet.se

Förfrågningar om Kungliga Musikhögskolan

Chef för Samverkansavdelningen Kungliga Musikhögskolan Marie Halling: 073-460 48 87 marie.halling@kmh.se