Från kvantprickar till utveckling av nya vaccin. Från ögonblicksbilder av elektroners extremt snabba rörelser till dramatik som ger röst åt det osägbara. Årets Nobelpris ger nya perspektiv på tillvaron och har inspirerat studenter på Beckmans Designhögskola att skapa modekreationer. 

I utställningen Nobel Creations 2023 tolkar studenterna vitt skilda teman. De har gestaltat mRNA-vaccin, attosekunder, nanopartiklar av halvledarmaterial, Jon Fosses författarskap, forskning om kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden samt kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran. Resultatet är sex starka modegestaltningar. 

Nobelpriset handlar om idéer som förändrar världen. Upptäckter och uppfinningar inom vetenskap, oväntade perspektiv inom litteraturen och kamp för fred och mänskliga rättigheter förändrar livet för många. En gemensam nämnare för pristagarnas arbete och studenternas kreationer är viljan att hitta nya sätt att se på världen och att våga ifrågasätta etablerade metoder och teorier. Att utifrån ny kunskap formulera nya insikter om världen – vetenskapligt eller konstnärligt.  

Modeprogrammet vid Beckmans Designhögskola har sedan 2011 årligen skapat fria tolkningar av Nobelprisen. 

Medverkande studenter från Beckmans Designhögskola:

Nobelpriset i fysik tolkas av Arvid Engman och Justin Ekström  

Nobelpriset i kemi tolkas av Unni Burman, Nicke Salomonsson och Amanda Heed 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin tolkas av Klara Stålenbring och Otto Bäccman 

Nobelpriset i litteratur tolkas av Hanna Rothstein och Natalie Gurley 

Nobels fredspris tolkas av Julia Broscheit och Mar Porrero Coll 

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tolkas av Natalie Lindén och Felicia Sellman 

Övriga medverkande:

Ansvarig lärare på Beckmans: Göran Sundberg, Lektor, Mode 

Fotografi: John Scarisbrick & Julia Anjou @Doubble_Space  Stockholm  

Koncept: @Doubble_Space  Stockholm

Location: @Doubble_Space Stockholm  

Hår: Sofia Geideby @LittleFactory Stockholm 

Make up: Maurine Tugavune @Mikaslooks   

Talent Models Nikita & Natascha @fye.mgmt Stockholm