Forskning om människans evolution

Mänskligheten har under alla tider fascinerats av sitt ursprung. Var kommer vi ifrån och hur ser vårt släktskap ut med människoformer som kom före oss? Vad gör oss, Homo sapiens, annorlunda jämfört med andra människotyper? Genom banbrytande forskning lyckades Svante Pääbo med det ingen trodde var möjligt – att kartlägga arvsmassan från neandertalare, en utdöd släkting till nu levande människor. Han upptäckte dessutom en helt ny människotyp, som fick namnet denisova

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.