Hur vi uppfattar vår omvärld

Förmågan att uppfatta värme, kyla och beröring – i vårt dagliga liv tar vi ofta dessa sinnesintryck för givna. Men hur översätter vår kropp temperatur och tryck till nervsignaler som gör att vi kan tolka och uppfatta omvärlden? Det har 2021 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin förklarat. Pristagarnas upptäckter kan bland annat användas i vidare forskning för att utveckla nya behandlingsmetoder vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis mot kronisk smärta.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Karolinska Institutet

Se en längre video där en expert förklarar årets Nobelpris vid tillkännagivandet för skolklasser på Nobelprismuseet.