Forskning som räddar liv

Vad är hepatit? Jo, en inflammation i levern. Årets medicinpristagare har gjort banbrytande upptäckter i kampen mot blodöverförd hepatit, ett av våra största globala hälsoproblem som kan ge kroniska leverskador och cancer. Sjukdomen orsakar fortfarande runt 400 000 dödsfall årligen, men tack vare pristagarnas arbete har många människoliv räddats.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet