Detta är ett körschema till Nobelprislektionen – ett färdigt lektionsupplägg om Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen. Lektionsupplägget består av fyra delar: En uppvärmning, ett bildspel med manus, sex kortfilmer och en avslutande uppgift.

Lärarhandledning

Tidsåtgång

Hela innehållet tar ungefär tre stycken 45-minuters lektioner att genomföra. Bildspelet med tillhörande manus utgör stommen i lektionerna. Det delas upp efter eget tycke och tempo under de tre lektionerna.

Här är ett förslag på hur du kan lägga upp arbetet:

  • Lektion 1: Uppvärmning, film 1 och 2
  • Lektion 2: Film 3, 4 och 5
  • Lektion 3: Film 6 och avslutande uppgift
Varje film är cirka 4 minuter lång.

Du hittar alla filmerna på Youtube här

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet. Kopiera upp elevbladet (finns för nedladdning längst ner).

Bildspel & bildspelsmanus

Uppvärmning

Visa en bild på Martin Luther King (förslagsvis första bilden i bildspelet). Låt eleverna diskutera gruppvis ett par minuter vad de känner till om King och hans kamp som ledare för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Följ upp i helklass.

Visa bildspelet och kortfilmerna

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Efter varje film bör eleverna få ett par minuter att diskutera frågorna.

Avslutande uppgift

Avsluta genom att visa eleverna klippet från Kings tacktal under Nobelprisutdelningen. Dela sedan in klassen i mindre grupper. Ge ett elevblad till varje grupp. Uppgiften är att, med inspiration av Kings tacktal, skriva egna korta tal och framföra för övriga klassen.

Elevblad