Karolinska Institutets universitetsbibliotek bjuder på två lunchföreläsningar med logoped och forskare Anna Eva Hallin.