Annie Ernauxs författarskap

Annie Ernaux, född 1940, debuterade i mitten på 1970-talet och har efter det haft en lång och produktiv författarkarriär. I hennes verk, över 20 till antalet, utgår hon ofta från sin egen barndom, där fragmentariska minnesbilder blandas med de kollektiva minnen som präglar den tid hon vuxit upp i. Hon kan därmed sägas ha uppfunnit en egen genre, den kollektiva självbiografin. Några av hennes mest kända verk är Omständigheter och Åren.

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.