Skildringar av flyktingens erfarenhet

Nobelpristagaren i litteratur 2021 Abdulrazak Gurnah har skrivit både romaner och noveller. Hans första bok kom ut 1987 och 1994 fick han sitt genombrott med romanen Paradiset. I Gurnahs författarskap är flyktingens erfarenhet av uppbrott och liv i exil återkommande teman. Karaktärerna i böckerna befinner sig ofta i ett mellanrum mellan kulturer och kontinenter, mellan det liv som varit och det liv som väntar.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

En kort intervju med en expert på området kommer att publiceras inom kort.

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Se en längre video där en expert förklarar årets Nobelpris vid tillkännagivandet för skolklasser på Nobelprismuseet.