Under kvällen får ni möta Stefan Jansson (professor, växtfysiolog och genetiker, Umeå universitet), Christer Nordlund (professor i idé­historia, Umeå universitet) och Marie Nyman (Gentekniknämnden) och tillsammans med dem diskutera CRISPR/Cas9-tekniken och dess möjlig­heter och risker. Ni får förstås också en genom­gång av de Nobelpris som ligger till grund för denna och annan genteknik.

Under konferensen blir det panelsamtal, möjligheter till frågor och svar, samt kaffe och avslutande mingel med dryck och tilltugg. Konferensen riktar sig främst till lärare i naturvetenskap, biologi och kemi på gymnasiet och högstadiet, men passar även lärare i SO­-ämnen och filosofi och andra intresserade.

Det är kostnadsfritt att delta för lärare. Begränsat antal platser.

Under konferensen serveras kaffe, frukt och mat med vin/öl/alkoholfritt. Meddela gärna eventuella allergier och liknande.

Frågor: kontakta andreas.lundin (at) nobelmuseum.se

Deltagare

Stefan Jansson är en internationellt ledande forskare och professor i växters cell­- och molekylärbiologi vid Umeå universitet och har prisats för sina framstående insatser som engagerad och outtröttlig folkbildare. Under det senaste året har fokus varit lagstiftningen kring GMO, i relation till nya tekniker för genom­editering som CRISPR­/Cas9.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria och forskar om vetenskaps-­, teknik-­, medicin-­ och miljöhistoria, från 1800­-talet och framåt. Bland publikationerna bland annat ”Förväntningar, farhågor och strider: Om den internationella etik­, prioritets­ och patentdebatten kring gentekniken CRISPR/Cas9”.

Marie Nyman, kanslichef vid Gentekniknämnden, den myndighet som av riks­dagen har i uppdrag att bevaka utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och ge råd om användningen av gentekniken. Marie Nyman har skrivit många av texterna på myndighetens informations­sida genteknik.nu.

Forskarhjälpen

Forskarhjälpen-­lärarkvällar är Nobelmuseets satsning för att ge lärare en bild av vad som pågår inom den naturvetenskapliga forskningen. Satsningen är en följd av Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen. Stiftelsen för Strategisk Forskning är finansiär.