Mänsklighetens största nytta

I oktober öppnar museet en ny utställning Mänsklighetens största nytta som belyser fyra teman som är viktiga i vår värld. Det handlar om vilken roll forskning, fredsarbete och innovationer kan ha för livsmedelsförsörjning, hälsa, miljö- och klimatfrågor och kommunikation. I skolprogrammet får eleverna ny kunskap men också uppmuntran att vi alla kan bidra till en positiv utveckling på olika sätt.

 

Under en intensiv lärarkväll den 19 september får du:
  • veta mer om vår nya utställning med tillhörande skolprogram som knyter an till de globala målen
  • möta forskare som ger sitt perspektiv på några av frågorna som belyses i utställningen
  • möta en av experterna som tagit fram Skolverkets nya policy för hållbarhetsundervisning
  • inspireras att delta i ett filmprojekt VT 2020 för åk 8  där Nobel Prize Museum samarbetar med FilmCentrum
  • diskutera med kollegor från andra skolor över vegetarisk pizza och öl
  • testa några övningar som ingår i skolprogrammet till vår nya utställning

Kvällen riktar sig till lärare i alla ämnen och årskurser då undervisning för hållbar utveckling ju berör oss alla.

 

Varmt välkommen!