Karolinska Institutets populär­vetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap har under 25 år förmedlat texter om forskning till allmänheten. Under ett seminarium möter vi några av KI:s forskare som berättar om kroppens mysterier.