Utopian Stories är ett projekt som drivs av Nobel Prize Museum tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Åbo Universitet och Helsingfors universitet.

 

Kontaktpersoner

Litteraturforskare Camilla Brudin Borg från Göteborgs universitet kommer att analysera de många insamlade framtidsberättelserna och sammanfatta materialets olika möjliga framtidsvärldar.
camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Professor Alasdair Skelton från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet kommer att undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck, både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som de utopiska berättelserna målar fram.
alasdair.skelton@geo.su.se

I projektgruppen finns även:

Marianne Loor, Kommunikationsansvarig vid Avdelningen Forskningsstöd på KTH

Katriina Siivonen, universitetslektor och Vice direktör, Institutet för framtidsforskning vid Åbo universitet, Finland

Hannu Salmi, professor i pedagogik och forskningsdirektör vid avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet

Janne Wikström, Projektchef vid Hanaholmens Hana-Academy – Utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland

Laila Islamovic, vetenskaplig kommunikatör vid Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet