Det säger bara klick!

Nobelpriset i kemi 2022 handlar om att göra det svåra enkelt. Barry Sharpless och Morten Meldal har lagt grunden för en funktionell form av kemi – klickkemi – som gör att forskare kan sätta samman molekyler på ett effektivt och systematiskt sätt. Carolyn Bertozzi har vidareutvecklat klickkemin och fört in den i levande organismer. Pristagarnas arbeten kan bland annat bidra till mer träffsäkra cancerläkemedel. 

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.