Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet. Samtliga filmer för Nobelprislektionen ligger på den här sidan (som du kan ha uppe under lektionen).

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet (PDF:er strax nedanför).

Vi har även lagt lärarhandledningen i löptext med filmer och PDF:er ordnade i rubriker längre ner på sidan.

Filer för nedladdning (snabbåtkomst)

Lärarhandledning

Uppvärmning (5 min)

Ställ följande frågor till eleverna. Svaret på den första frågan kan även besvara den andra. 

  • Vad är Nobelpriset? 
  • Varför heter det Nobelpriset? 
  • Känner du till någon Nobelpristagare? 

 

Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

 

Visa bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Låt eleverna ställa frågor och notera gärna frågor eller oklarheter som du inte kan besvara, och jobba vidare med dessa vid ett senare tillfälle. 

Bildspel och bildspelsmanus

Visa intervjun med en expert på området (5 min)

 

Arbete med elevbladet (10 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

Elevblad

Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämna kan ni jobba vidare med. 

  

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Kungliga vetenskapsakademiens webbplats 

Populärvetenskaplig information, ”En (r)evolution inom kemin”