Introduktion

Det här är ett körschema till Nobelprislektionen Kampen för mänskliga rättigheter. Syftet med materialet är dels att ge dina elever en introduktion till de mänskliga rättigheterna och dess historia, och dels att erbjuda en inblick i hur det ser ut med de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen genom berättelser om några Nobelpristagares människorättskamp. I lektionen ingår en lärarhandledning, ett bildspel med tillhörande talarmanus, fyra filmer och uppgifter för elever om Nobelpristagarna Martti Ahtisaari, Malala Yousafzai, Nelson Mandela och F.W. de Klerk, samt Betty Williams och Mairead Corrigan. Lektionen beräknas ta ca 60 min.

Förberedelser

Se till att bildspelet fungerar i klassrummet. Skicka ut länken ovan (högerklicka för att kopiera) som leder till uppgifter för dina elever. Om du använder de utskrivbara elevuppgifterna som ligger som PDF:er längst ner, skriv ut så att en fjärdedel av eleverna får elevuppgiften ”Martti Ahtisaari”, en fjärdedel får ”Malala Yousafzai”, etc.

Lärarhandledning

Uppvärmning (5 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobels fredspris?
  • Känner du till någon som blivit belönad med Nobels fredspris?
  • Vad är mänskliga rättigheter?

Visa bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Stanna upp vid frågan efter bild nr. 8 och låt eleverna fundera själva eller med en klasskompis under någon minut. Låt de elever som vill berätta i helgrupp.

Bildspel och bildspelsmanus

Arbete med filmer (30 min)

  1. Hänvisa till länken med uppgifter du skickat ut och fördela uppgiftssidorna om olika Nobelpristagare (och ev. utskrivna elevuppgifter) så att en fjärdedel av eleverna får arbeta med ”Martti Ahtisaari”, en fjärdedel med ”Malala Yousafzai”, etc.
  2. Låt eleverna arbeta enskilt med film och uppgifter och sedan diskutera med närmaste klasskompis som har arbetat kring samma Nobelpristagare.

Redovisning (ca 10 min)

Låt minst ett elevpar för varje film redovisa kort vilka Nobelpristagare de arbetat med vad de kommit fram till i fråga 4.

Elevuppgifter