Idéer och uppfinningar är ett skolprogram för grundsärskolans årskurs 1–9. Det erbjuds till klasser som kan ta sig till Nobelmuseet i Stockholm.

Museibesöket fokuserar på Alfred Nobel och Nobelpriset och avslutas med att eleverna utför ett experiment med fokus på den naturvetenskapliga arbetsmetoden.

Förutom besöket på Nobelmuseet finns förslag på för- och efterarbete med koppling till besöket. Samtligt material är kopplat till Lgr 11.

Programmet togs fram under 2014 i samverkan med representanter för Specialpedagogiska skolmyndigheten och utvärderades av ett flertal testklasser.

Material för för- och efterarbete