Det vi idag ser som Karolinska Institutet kan inte förklaras utan att förstå hur Nobelprisuppgiften för­ ändrade organisationen och dess kärnverksamhet. Föreläsningen för­ tydligar kopplingarna mellan Nobelpriset i fysiologi eller medicin och Nobelinstituten samt hur dessa kan avspeglas i dagens forskningsorganisation.