Det vi idag ser som Karolinska Institutet kan inte förklaras utan att förstå hur Nobelprisuppgiften förändrade organisationen och dess kärnverksamhet. Föreläsningen förtydligar kopplingarna mellan Nobelpriset i fysiologi eller medicin och Nobelinstitutet som idag utvecklats till egna prekliniska (forsknings) institutioner vid KI, samt hur dessa kan avspeglas i dagens forskningsorganisation. 

Föreläsare: Olof Ljungström, docent i idéhistoria, med medicin- och vetenskapshistoria som huvudfokus 

Föreläsningen ges via Youtube.