Ställ dina frågor till Nobelförsamlingen. Hur har pristagare i fysiologi eller medicin reagerat på att få samtalet med tillkännagivandet? Hur fungerar arbetet i Nobelkommittén? Här får du möta en ledamot från Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid Karolinska Institutet.