Vad händer om man blandar blått och gult? Jo, det blir grönt! Grön kemi är ett viktigt området i kemin som handlar om att utveckla kemikalier och miljövänliga produkter för att undvika giftiga material och avfall.

I vår öppna verkstad under höstlovet gör vi roliga experiment med färger, gelfiltrering och kromatografi. Kan du hitta de gömda färgerna?

Passar barn 6–11 år i sällskap av vuxen, begränsat antal platser.

I samarbete med IKEM:s satsning Kemins Dag.