Förberedelse

Se till att bildspel och film fungerar i klassrummet. De fyra olika elevbladen har var sitt tema kopplat till hållbar utveckling. Kopiera upp dem så att en fjärdedel av eleverna får temat ”Skydda planeten”, en fjärdedel får ”Rädda liv”, etc.

Uppvärmning (5 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

 

Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

Visa bildspel (10 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Stanna upp vid frågan på bild 3 och låt eleverna fundera själva eller med en klasskompis under någon minut. Låt de elever som vill berätta i helgrupp.

 

 

Arbete med elevbladet (20 min)

Fördela de olika elevbladen så att en fjärdedel av eleverna får temat ”Skydda planeten”, en fjärdedel får ”Rädda liv”, etc. Berätta att de arbetar med olika teman. Låt eleverna arbeta enskilt med uppgiften och sedan diskutera med närmaste klasskompis som har samma tema.

Redovisning (ca 10 min)

Låt minst ett elevpar för varje tema redovisa vad de kommit fram till.