Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan jag bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

I programmet Globala målen och framtiden får eleverna inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Många Nobelpris berör problem som rör hållbar utveckling t.ex. energisnåla LED-lampor. Eleverna får ta del av några av dessa berättelser.

Eleverna får göra övningar kopplade till hållbarhetsmålen och se en nyproducerad film om klimatförändringar. Filmen är specialframtagen till detta skolprogram. Under programmet blir det tillfällen för diskussioner om på vilket sätt eleverna själva kan bidra till lokala och globala förändringar.

Skolprogrammet som tidigare hette ”En hållbar framtid” har utvecklats i samarbete med SWEDESD och Projekt Bifrost. Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitet.

I samband med att den kommande utställningen För mänskligheten största nytta öppnar på museet den 7 oktober, kommer det här programmet att anpassas till utställningens innehåll.