Elektroner i blixtbelysning

Nobelpriset i fysik 2023 belönar upptäckter som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler. Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L´Huillier har gjort experiment där de visar på ett sätt att tillverka ljusblixtar som varar så kort tid att de mäts i attosekunder. En attosekund är så kort att det går lika många sådana på en sekund som sekunder på hela universums ålder.  

 

 

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

 

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

 

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.