Forskning om kvantmekanik

Kvantmekaniken, som utvecklades för ungefär hundra år sedan, innebar en revolution för synen på hur världen är beskaffad på grundläggande nivå. En av kvantmekanikens märkligaste konsekvenser är ”sammanflätning” – att partiklar kan hänga ihop med varandra trots att de befinner sig på avstånd från varandra och det inte skickas några signaler mellan dem. Men går det att pröva om detta verkligen stämmer? Alain Aspect, John F. Clauser och Anton Zeilinger lyckades utveckla experiment som visade att sammanflätning är verklig och att kvantmekaniken stämmer. 

 

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.