Hur kan vi förutsäga det komplexa och oordnade?

Vår värld är full av komplexa och oordnade fenomen och processer. Till exempel kan klimatet beskrivas som ett system med många komponenter som samverkar på olika sätt. Hur kan vi beskriva och förutsäga hur sådana system förändras? Det har 2021 års Nobelpristagare i fysik förklarat. Pristagarnas modeller har använts för att visa hur ökade halter av växthusgaser i atmosfären leder till höjda temperaturer vid jordens yta och att den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien

Se en längre video där en expert förklarar årets Nobelpris vid tillkännagivandet för skolklasser på Nobelprismuseet.