Kamp för demokrati och mänskliga rättigheter

Fredspriset 2022 tilldelas Ales Bialiatski från Belarus, den ryska människorättsorganisationen Memorial och den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. Pristagarna belönas för sitt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och fredlig samexistens i Belarus, Ryssland och Ukraina. Pristagarna har stått upp för rätten att kritisera makten och för skydd av medborgarnas grundläggande rättigheter. Tillsammans visar de på civilsamhällets betydelse för fred och demokrati. 

1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.