Modiga insatser i yttrandefrihetens namn

Maria Ressa och Dmitry Muratov får priset för sina modiga insatser för yttrandefrihet. De har under många år och med risk för egen säkerhet rapporterat om korruption, maktmissbruk och brott mot mänskliga rättigheter. I motiveringen till priset framhåller Norska Nobelkommittén att de två pristagarna är representanter för alla journalister världen över som står upp för det fria ordet i en värld där demokratin och pressfriheten är alltmer utsatt.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Norska Nobelkommittén

Se en längre video där en expert förklarar årets Nobelpris vid tillkännagivandet för skolklasser på Nobelprismuseet.