Det här programmet handlar om att bekanta sig med forskarens arbete och prova på det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi pratar om vad forskning handlar om, och om möjligt har vi ett videosamtal med en forskare som berättar om sitt arbete och varför det är spännande att forska.

Vi gör en undersökning tillsammans och pratar om vad som är viktigt att tänka på när man vill göra ett vetenskapligt experiment. Som avslutning får eleverna göra en egen undersökning där de får använda sig av sina nya kunskaper.

Anknytning till läroplanen

Lgr 22, Fysik

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Lgr 22, Kemi

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Lgr 22, Biologi

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.