Det här programmet handlar om att bekanta sig med forskarens arbete och prova på det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi pratar om vad forskning handlar om och skajpar med en forskare som berättar om sitt arbete och varför det är spänannde att forska.

Genom att titta på en kort film får vi veta hur det gick till när Alexander Fleming upptäckte penicillinet. Sedan gör vi en undersökning tillsammans och pratar om vad som är viktigt att tänka på när man vill göra ett vetenskapligt experiment.

Avslutningsvis får eleverna göra en egen undersökning som ger svar på frågan om vad som påverkar hur snabbt en brustablett reagerar med vatten.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Fysik, Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och 
hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Lgr 11, Kemi, Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Lgr 11, Kemi, Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Lgr 11, Biologi, Kropp och hälsa

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan
  Biologin och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen

Lgr 11, Biologi, Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, genomförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.