Det här programmet handlar om att bekanta sig med forskarens arbete och prova på det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi pratar om vad forskning handlar om möjligt skajpar med en forskare som berättar om sitt arbete och varför det är spännande att forska eller så tittar på en kort film om hur det gick till när Alexander Fleming upptäckte penicillinet.

Sedan gör vi en undersökning tillsammans och pratar om vad som är viktigt att tänka på när man vill göra ett vetenskapligt experiment.

Avslutningsvis får eleverna göra en egen undersökning som ger svar på frågan om vad som påverkar hur snabbt en brustablett reagerar med vatten.

Anknytning till läroplanen

Lgr 22, Fysik

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Lgr 22, Kemi

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Lgr 22, Biologi

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.