Vem var Alfred Nobel och vad är Nobelpriset? Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna naturvetenskaplig forskning. Men vad är forskning och hur arbetar en forskare?

Vi pratar om det naturvetenskapliga arbetssättet och demonstrerar några experiment. Sedan går vi ner i vår laboratoriekällare där tar vi på oss de vita labbrockarna och blir forskare. Eleverna laborerar i grupper och berättar sedan för varandra om vad de kommit fram till. Vi avslutar med en utmaning där det gäller att använda sin kunskap för att lösa ett problem.

Luft finns! Luft är inte tomrum. I programmet Forskarglädje – luft och tryck tar vi upp följande begrepp: hypotes, luft, tryck och dragningskraft.

Demonstration
Luftbazooka: Skjuta med luft?
Ballongraket: Hur rör sig raketen?

Experiment
Hur får man pappershelikoptern att snurra så snabbt som möjligt?

Avslutning
Vi använder oss av lufttryck för att skjuta iväg en raket.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, NO, Kraft och rörelse 

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Lgr 11, NO, Material och ämnen i vår omgivning

  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Lgr 11, NO, Metoder och arbetssätt

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.