Vem var Alfred Nobel och vad är Nobelpriset? Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna naturvetenskaplig forskning. Vi tittar på en animerad film av konstnären Johan Hagelbäck, som berättar om Alfred Nobel och i vilka kategorier som man kan få ett Nobelpris.

I programmet förklaras vad luft är och vad den består av. Vi pratar om lufttryck, och hur det uppstår. Vi går igenom gravitationen och hur den påverkar oss och vår omgivning. Genom att bygga pappershelikoptrar undersöker vi och demonstrerar luftmotstånd och gravitation. Vi bygger hypoteser tillsammans med eleverna och ser om vi kan få helikoptrarna att flyga snabbare eller snurra åt olika håll. Som avslutning går vi ut på vår innergård och använder oss av lufttryck för att skjuta iväg en raket.

Luft finns! Luft är inte tomrum. I programmet Forskarglädje – luft och tryck tar vi upp följande begrepp: hypotes, luft, tryck och dragningskraft.

Demonstrationer
 • Luftbazooka: Kan man skjuta med luft?
 • Ballonger: Varför kan man blåsa upp en ballong, och varför åker den iväg om man släpper den?
Experiment
 • Eleverna får bygga varsin enkel pappershelikopter. Varför faller helikoptern mot marken? Hur får man pappershelikoptern att snurra åt andra hållet? Hur får man den att snurra så snabbt som möjligt?
 • Vi använder oss av lufttryck för att skjuta iväg en raket

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, NO, Kraft och rörelse 

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Lgr 11, NO, Material och ämnen i vår omgivning

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Lgr 11, NO, Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.