I samband med att 2018 års Nobelpris tillkännages, 1 oktober–8 oktober, arrangerar Nobel Center programaktiviteter runt om i Stockholm, bland annat på bibliotek. Utifrån Nobelmuseets nyöppnade utställning om Martin Luther King, Jr hålls föredrag om diskriminering och konflikter på grund av hudfärg eller etnisk tillhörighet.