Utställningen Evigt liv vill visa på olika förhållningssätt till evigheten. Den handlar både om hur vi kan förlänga våra individuella liv och bygga hållbara samhällen och om hur vi skapar mening och berättelser som gör att vi ser värdet i att tänka på vad vi lämnar i arv till våra efterkommande.

I denna skolvisning vill vi ge elever olika infallsvinklar på våra liv, inspirera till förändring och skapa framtidshopp. Notera att visningen sker i Liljevalchs konsthall på Djurgårdsvägen 60. Tillgänglig mellan oktober 2022-januari 2023. Läs mer om själva utställningen här.

 

Digitalt: Filmer som lockar till läsning och skrivande

I samband med utställningen Evigt liv lanseras en ny svensk plattform för filmer som ska uppmuntra unga att hitta sitt uttrycksätt: Klassen. De tre filmerna tar upp teman i utställningen och utgår från tre olika Nobelpristagare. Här möter vi poeten och artisten Daniel Boyacioglu, AI-experten Sofia Thunberg och konstnärsduon Cooper & Gorfer. Titta här!