Nobel Center ska byggas vid Slussen i Stockholm. Det blir en plats för Nobelpristagare, stockholmare, turister, elever och deras lärare.

Målet är att alla skolbarn i Sverige ska besöka centret någon gång under sin skoltid. Lärare ska erbjudas lektionsmaterial och fortbildning. Det ska också finnas en omfattande program- och utställningsverksamhet i Nobel Center baserad på pristagarna, deras upptäckter och verk. Ett smakprov ges redan i höst då Nobelprismuseet öppnar utställningen Evigt liv i Liljevalchs lokaler. På hela den yta som rymmer vårsalongen blandas vetenskap, konst och kulturhistoria för att visa på olika förhållningssätt till evigheten.

Vi lever i en tid med krig i Europa. Mänskliga rättigheter sätts på undantag. Det fria ordet angrips och vi ser kampanjer mot fakta och vetenskap. Nobel Center ska stå för motsatsen, det ska rymma berättelser om banbrytande, kreativa och modiga pristagare som i över hundra år gjort insatser för mänsklighetens största nytta. Konkreta insatser som förändrat världen, som ger oss hopp och som också i allra högsta grad påverkar vår framtid, säger Vidar Helgesen, vd för Nobelstiftelsen.

  • Till Nobel Center ska man enkelt kunna ta sig med kollektiva färdmedel, till fots, med cykel eller båt. Slussen är en plats där både turister, besökande, boende och vardagsresenärer rör sig varje dag så den lämpar sig väl för ett Nobel Center.    Foto: Slussen aerial är skapad av Dbox/Foster and partner.

  • Nobelpristagare på besök i Stockholm kommer att bjudas in till Nobel Center. Där kan de möta besökare, donea föremål och skriva sitt namn på en av de stolar som vi har i vår bistro. På bilden syns ekonomipristagarna Esther Duflo och Abhijit Banerjee vid ett besök på dagens Nobelprismuseum. © Nobel Media. Foto: Clément Morin.

  • Till Nobel Center ska man enkelt kunna ta sig med kollektiva färdmedel, till fots, med cykel eller båt. Slussen är en plats där både turister, besökande, boende och vardagsresenärer rör sig varje dag så den lämpar sig väl för ett Nobel Center.    Foto: Slussen aerial är skapad av Dbox/Foster and partner.

  • Nobelpristagare på besök i Stockholm kommer att bjudas in till Nobel Center. Där kan de möta besökare, donea föremål och skriva sitt namn på en av de stolar som vi har i vår bistro. På bilden syns ekonomipristagarna Esther Duflo och Abhijit Banerjee vid ett besök på dagens Nobelprismuseum. © Nobel Media. Foto: Clément Morin.

Fakta om Nobel Center

  • Nobel Center kommer att bjuda in till en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor. Den publika verksamhet som bedrivs runt om i världen, digitalt och på Nobelprismuseet i Gamla stan, kommer att vidareutvecklas och skalas upp inför öppningen av ett Nobel Center.
  • Nobelpristagare på besök i Stockholm kommer att bjudas in till Nobel Center. Där kan de möta besökare, donera föremål och skriva sitt namn på en av de stolar som vi har i vår bistro. Däremot finns det inga planer på att ha vare sig prisutdelning eller bankett i huset.
  • Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse går in med vardera 600 miljoner kronor. Den återstående delen av finansieringen på 200 miljoner ansvarar Nobelstiftelsen för.
  • Nobel Center är planerat att byggas på fastigheten Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) längs med Stadsgårdskajen inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen. Tomten var ursprungligen tänkt för ett kontorshus. Detaljplanen anger tydliga och styrande ramar för byggnadens utformning, t ex vad gäller maximal höjd, bredd etc.
  • David Chipperfield Architects Berlin anlitas som arkitekt för Nobel Center vid Slussen i Stockholm. Det är ett av världens mest respekterade arkitektbolag som dessutom lärt känna den publika verksamheten som finns kring Nobelpriset väl under det tidigare projektet.
  • Byggstart är planerad till 2026 med två års byggtid. Invigning kan komma att ske under 2029.