Att utforska rymden är att utforska världen vi lever i. Rymdforskning handlar om allt från svarta hål och galaxernas födelse till att se rymden som en del av jordens närmiljö.

Livet på jorden är också liv i rymden – och genom att förstå vad som händer i andra delar av universum lär vi oss också mer om vårt förflutna och vår framtid.

Under cirka 90 minuter lyssnar vi till spännande samtal om människan i rymden, rymdsonder och satelliter och om svarta hål – är det där allt slutar?

Programmet hålls delvis på engelska och är extra intressant för dig som är lärare inom biologi, fysik eller kemi.

Talare

 • Andrea Ghez

 • Gabriella Stenberg Wieser

 • Andrea Ghez

 • Gabriella Stenberg Wieser

Andrea Ghez

Nobelpristagare fysik 2020 för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum. Läs mer här.

Gabriella Stenberg Wieser

Gabriella Stenberg Wieser är docent i rymdfysik. Hon arbetar som forskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. I sin forskning använder hon satellitmätningar för att studera hur solvinden växelverkar med omgivningen kring planeterna Mars och Venus och kring kometen Tjurjumov-Gerasimenko. Dessutom arbetar hon med förberedelser inför den resa till Jupiter som rymdsonden JUICE ska skickas i väg på nästa år. Gabriella har också under de senaste åren varit en av panelmedlemmarna i TV-programmet Fråga Lund.

 • Olle Norberg

 • Maria Hamrin

 • Olle Norberg

 • Maria Hamrin

Olle Norberg

Olle Norberg är generaldirektör och chef för Institutet för rymdfysik (IRF) som bedriver forskning inom rymd- och atmosfärfysik och har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. IRF har för närvarande 16 mätinstrument i rymden, både på satelliter runt jorden samt på rymdfarkoster i solsystemet. IRF studerar också rymdfenomen, t.ex. norrsken, med markbaserade instrument.

Olle började som doktorand på IRF 1989 och arbetade som forskare vid institutet fram till 2001 då han blev chef för Esrange Space Center. 2009 – 2018 var han chef för Rymdstyrelsen och 2018 – 2021 vicerektor med ansvar för rymdområdet på Luleå tekniska universitet.

Maria Hamrin

Maria Hamrin är docent i rymdfysik vid Umeå universitet. Hennes forskning behandlar bland annat hur solvinden påverkar jordens magnetosfär och hur olika processer långt ute i magnetosfären kan få direkta konsekvenser mycket närmare jorden, till exempel i form av norrsken eller rymdväderseffekter på samhällelig infrastruktur. Utöver forskningen jobbar Maria även som universitetslärare och hon har uppgifter som programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik.

 • Jenny Jansson

 • Urban Eriksson

 • Jenny Jansson

 • Urban Eriksson

Jenny Jansson

Jenny Jansson har arbetat som lärare i snart 23 år – de första 19 åren som högstadielärare. Idag är hon gymnasielärare i biologi, astronomi och naturkunskap samt lärarambassadör för Esero Sverige.

Jenny är i grunden biolog, men hittade redan efter första veckan som vikarie sitt ”kall”. Vägen in i naturvetenskapen var allt annat än traditionell och hon brinner för att visa eleverna hur fantastiskt naturvetenskap är, göra dem nyfikna, källkritiska och orädda inför ny kunskap. Då är de – oavsett vilken yrkesväg de väljer – är väl rustade för framtiden! Astronomi är Jennys stora passion. Hon både undervisar elever i ämnet – och fortbildar lärare i Sverige genom Esero Sverige.

Urban Eriksson

Urban Eriksson är docent i fysik med specialisering i fysik- och astronomididaktik vid Lunds universitet (LU), där han leder forskningen kring lärande i fysik och astronomi. Han har en bakgrund som gymnasielärare och 25 års erfarenhet av lärarutbildning i alla olika former. Han arbetar vid Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF), där han tills nyligen varit föreståndare.

Han är också mycket aktiv i popularisering av naturvetenskap, med massor av planetarievisningar, föreläsningar, och radiointervjuer över hela landet, oftast på temat astronomi och den senaste forskningen inom detta fält. Urban är också prefekt för institutionen för utbildningsvetenskap vid LU.


NOBEL PRIZE TEACHER SUMMIT ON TOUR är en del av Nobelprismuseets turnerande koncept. Turnén hade premiär 2021 i Göteborg. Huvudfinansiärer är Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. I år landar turnén i Umeå med Curiosum som värd.

Nobelpriset står i fokus med dess grundläggande idé om att människor kan göra världen bättre genom vetenskap, litteratur och fredsarbete.

Den 1 september samlar vi lärare från Umeå och resten av Sverige i en digital lärarkonferens för att ta del av vårt program. Alla lärare är välkomna att delta digitalt.