Det här ett körschema till en övergripande Nobelprislektion om ekonomipriset – ett färdigt lektionsupplägg om ekonomisk vetenskap och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Lektionen beräknas ta ungefär 50 minuter och består av fyra delar: Ett bildspel med manus och tre korta filmer, en elevuppgift (inkluderande ett uppgiftsblad och fyra texter) samt en lärarhandledning.

Förberedelser
  • Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.
  • Planera en gruppindelning (3-4 elever per grupp).
  • Skriv ut pdf:erna ”Elevuppgift” och ”Nomineringar”, ett exemplar per grupp.

Lärarhandledning för utskrift

Elevuppgifter och nomineringar

Uppvärmning (5 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Vet ni skillnaden mellan Nobelpriset och ekonomipriset?
  • Känner ni till några ekonomipristagare?

Dela in klassen i grupper om 3-4 elever.

Visa bildspel (15 min)

Filmer

Elinor Ostrom

Richard Thaler förklarar teorin om nudging

Richard Thaler tar emot sitt pris

Elevuppgift (20 min)

Berätta att varje grupp nu utgör en priskommitté och ska utse en pristagare bland fyra nomineringar.

Dela ut pdf:erna ”Elevuppgift” och ”Nomineringar”, ett ex per grupp.

Presentation av pristagare (10 min)

Låt varje grupp presentera vilken pristagare de valt och tillhörande prismotivering.

Tips!

Låt eleverna fördjupa sig mer i pristagarnas arbete genom att förlänga arbetet med materialet till två-tre lektioner. På Nobelprize.org hittar du mycket information, bl.a. populärvetenskapliga texter på svenska.