Bankernas roll vid finanskriser

De flesta människor har kontakt med en bank flera gånger i veckan. De kanske gör betalningar med bankkort eller Swish, eller har pengar sparade på bankens konton. Så är det också för företag. I tider av ekonomisk kris finns det risk att banker går i konkurs, och när det sker uppstår stora problem i hela det ekonomiska systemet. Ekonomipristagarnas arbeten har ökat vår förståelse av banker, bankreglering och hur finanskriser bör hanteras. Det har gjort att senare tiders finanskriser kunnat hanteras bättre än den djupa och långvariga depressionen på 1930-talet. 


1. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Visa intervjun med en expert (5 min)

3. Elevuppgift (15 min)

Låt eleverna arbeta med uppgiften.

4. Avslutning (10 min)

Sammanfatta arbetet med priset och fånga upp eventuella frågor från eleverna.