Naturliga experiment ger svar på stora samhällsfrågor

För att fatta bra beslut behöver vi förstå vilka konsekvenser olika val får. Det är viktigt för alla människor, privatpersoner såväl som politiker och andra makthavare. Årets ekonomipristagare har visat hur naturliga experiment kan användas för att svara på viktiga samhällsfrågor om till exempel höjda minimilöners inverkan på arbetslösheten och hur längden på utbildning påverkar människors inkomst. Deras metoder har spridits till andra forskningsområden och revolutionerat empirisk forskning.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien

Se en längre video där en expert förklarar årets Nobelpris vid tillkännagivandet för skolklasser på Nobelprismuseet.