Forskning om auktioner

Att sälja något till den som bjuder högst, eller köpa något till det billigaste priset, har människor ägnat sig åt i tusentals år. Nuförtiden byter värden för mycket stora summor ägare dagligen. Inte bara konst och möbler, utan även värdepapper, fiskerättigheter och mineraler säljs på auktion. 2020 års ekonomipristagare har klarlagt hur auktioner fungerar och uppfunnit nya auktionsformat som används över hela världen.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien