Följ med på en resa i litteraturens magiska värld! Skolprogrammet Djungelfeber och gåshud tar sin utgångspunkt i Alfred Nobels stora intresse för litteratur. I museets Alfred-rum berättar vi om uppfinnaren som älskade att läsa och skriva.

Vi läser högt ur några av våra mest älskade sagor. Eleverna får möta både Mowgli och Nils Holgersson, och tillsammans förundras vi över att i berättelser kan allting hända – här kan djur tala och barn flyga.

Eleverna får avslutningsvis göra en lekfull skrivövning där de får använda sin fantasi och kreativitet.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Svenska, Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.