Epidemier och pandemier är en del av den mänskliga historien. I det digitala skolprogrammet Smittsamt går vi igenom vad virus är, med hjälp av centrala upptäckter i vetenskapshistorien som påverkat oss och vår syn på omvärlden.

Under programmet:

  • diskuterar vi vad liv är
  • förklarar vi hur virus är uppbyggda och hur de fungerar

Programmet avslutas med en gruppuppgift där eleverna teoretiskt får bygga ett virus, och sedan diskutera i vilken grad olika egenskaper påverkar hur ett virus smittar och sprider sig i vårt samhälle.

Begrepp som behandlas i programmet: gener, DNA, RNA, protein, evolution, epidemi, smittspridning, virus.

Anknytning till läroplanen 

Centralt innehåll, åk 7–9

Biologin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Kropp och hälsa

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.