I programmet Kreativitet får eleverna fundera över vad kreativitet är, hos kända författare, fredsvänner och vetenskapsmän, men också hos sig själva.

Genom en visning i museet i kombination med kreativa övningar stimuleras eleverna till diskussioner om kreativitet. Vilka är förutsättningarna för människans kreativitet? Hur ser den egna kreativa processen ut?

Nobelpristagarnas arbete fungerar som tankeväckande exempel. Deras väg till Nobelprisen understryker att den kreativa processen är högst individuell, men också att det finns vissa gemensamma nämnare.

Lgr 22

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.