I programmet Kreativitet får eleverna fundera över vad kreativitet är, hos kända författare, fredsvänner och vetenskapsmän, men också hos sig själva.

Genom en visning i museet i kombination med kreativa övningar stimuleras eleverna till diskussioner om kreativitet. Vilka är förutsättningarna för människans kreativitet? Hur ser den egna kreativa processen ut?

Nobelpristagarnas arbete fungerar som tankeväckande exempel. Deras väg till Nobelprisen understryker att den kreativa processen är högst individuell, men också att det finns vissa gemensamma nämnare.

Anknytning till läroplanen

Lgr 11, Skolans uppdrag

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Lgy 11, Skolans uppdrag

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.