Som barn drömde Alfred Nobel om att bli författare. Intresset för litteratur behöll han hela livet. När hans testamente öppnades fanns litteraturen med som ett av Nobelprisen.

Skolprogrammet Det var en gång… inleds med en tecknad film om en (nästan sann) historia om när Alfred Nobel var barn. Vi hittar sedan en saga som Alfred Nobel börjat skriva på. Tillsammans klurar vi ut hur sagan ska sluta.

Vi pratar om hur roligt och viktigt det är att få använda sin fantasi och leka med orden och språket. Avslutningsvis slår vi oss ner på sköna kuddar och läser högt ur en spännande saga av en Nobelpristagare.

De klasser som vill kan fortsätta arbeta med sin saga (skriva, rita eller både och) i klassrummet.

Anknytning till Läroplanen


Lgr 11, svenska, Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Lgr 11, svenska, Tala, lyssna och samtala

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Lgr 11, svenska, Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.