Tiden har sin gång och vi uppfattar alla dess närvaro. Klockans visare snurrar runt urtavlan. Solen rör sig återigen över himlen. Tunnelbanan är försenad och ytterligare ett hårstrå har blivit grått.

Ändå har frågan om vad tid egentligen är upptagit människan genom århundraden. Kan vi säga att framtiden eller det förflutna verkligen existerar? Hur långt är nuet? Vad fanns innan tidens början?

I den här utställningen presenteras ett litet urval Nobelpristagare i fysik och litteratur som på olika sätt har utforskat tiden. Labbföremål, textfragment och film ger ingångar till ett av mänsklighetens kvarvarande mysterier.

 

  • Ellen Emilie Henriksen. © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

  • Albert Einstein. Credit: Wikipedia

  • Ellen Emilie Henriksen. © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

  • Albert Einstein. Credit: Wikipedia

Vad är tid? Den 6 april 1922 försökte två Nobelpristagare reda ut saken. I utställningen berättar filosofen Ellen Emilie Henriksen om när litteraturpristagaren Henri Bergson och fysikpristagaren Albert Einstein möttes i Paris och hamnade i en diskussion om tidens natur. Finns svaret på vad tid är hos fysiken eller filosofin?

 

 

  • Annie Ernaux. Photo: Catherine Hélie, Gallimard.

  • Anne L'Huillier. © Nobel Prize Outreach. Photo: Anna Svanberg

  • Annie Ernaux. Photo: Catherine Hélie, Gallimard.

  • Anne L'Huillier. © Nobel Prize Outreach. Photo: Anna Svanberg

Hur lite tid är det möjligt att registrera? En attosekund är en miljarddel av en miljarddel av en sekund. Med hjälp av labbutrustning från fysikpristagarna 2023 Pierre Agostini. Anne L’Huillier och Ferenc Krausz berättar utställningen om deras arbete med att skapa attosekundpulser av ljus.

I litteraturen tidens gång ett återkommande motiv. Prosa, poesi och dramatik undersöker tidens natur på olika sätt. Genom litteraturpristagare som Annie Ernaux, Bob Dylan, Wisława Szymborska och Tomas Tranströmer fångas den upplevda tiden i text.

Dessutom visas det tolv timmar långa videoverket Self Portrait as Time. I en performance suddar brittiske konstnären Marcus Coates ut gränsen mellan sig själv och sin klocka genom att följa dess rörelse, sekund för sekund.

Produktion:

Curator: Karl-Johan Cottman

Formgivning: Birger Lipinski

Grafisk formgivning: Ateljé Grotesk