Nobel Prize Museum arbetar ständigt med att göra museet mer tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi är glada för alla synpunkter som kan hjälpa oss att göra museet så bra som möjligt för alla besökare. Om du har några frågor eller synpunkter var vänlig kontakta museets tillgänglighetsansvarig Laura Aronovici. Telefon: 08-534 818 17 eller via e-post laura.aronovici@nobelprize.org

Lokaler

Museets alla lokaler är tillgängliga för rullstolar. Såväl utställningar, filmsalar som kafé. I museets filmsal samt i museets tillfälliga utställning finns heltäckningsmatta.

Entré

Den tillgängliga entrén ligger på baksidan av Börshuset med ingång från Storkyrkans gård, från Slottsbacken. Vid entrén sitter en porttelefon. Tryck på knappen så öppnas dörrarna automatiskt av entrépersonalen (entréns telefonnummer är annars 08-534 818 10). Dörrens bredd är 94 cm.

Framkomlighet

Om du har en synskada är det bästa att besöka museet med en ledsagare. Det finns inga trappor i utställningslokalerna. Det förekommer lister och små ojämnheter i golvet.

Rullstol

I museet finns 2 rullstolar att låna.

Brandlarm

Museet har ett visuellt brandlarm för hörselskadade.

Hörselslinga

Museet har ingen hörselslinga.

Ledsagare/personlig assistent

Ledsagare och personlig assistent har fri entré till museet.

Ledarhundar

Det är endast tillåtet att ta med sig ledarhund in på museet, men inga andra djur.

Toalett

Det finns en toalett anpassad för personer med olika rörelsenedsättningar. Den är tillgänglig från både höger och vänster och har en dörrbredd på 88 cm.

Hjälpmedel

I entrén finns förstoringsglas och ficklampor att låna.

Textning av filmer

I museets filmsal visas filmer om kreativa individer, dvs Nobelpristagare. Filmer med svenskt tal är textade på engelska och filmer med engelskt tal är textade på svenska. Speciell textning för personer med hörselnedsättning finns inte.

Taxi

Om du är i behov av att ringa en taxi går det bra att låna en telefon vid huvudentrén. Fråga personalen om hjälp.

Nödutgångar

Handikappentrén fungerar som nödutgång för rullstolsburna.

Parkering

Handikapparkering finns i direkt anslutning till museets handikappsentré, i hörnet Källargränd 1/Slottsbacken.

Taxi

Fråga personalen i entrén om du behöver hjälp att boka en taxi.

Nobel Prize Museums policy för tillgänglighet

Museets tillgänglighetsarbete syftar till att göra det mer tillgängligt så att alla kan ta del av museet på lika villkor. Museet verkar aktivt för att öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättningar och integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten genom att:

  • det beaktas i all intern och extern verksamhet på museet såsom utställningar, program, information, webb, butik, kafé, visningar, skolprogram, evenemang etc.
  • tillgänglighetsperspektivet förankras hos all personal på museet.
  • museet strävar efter att bli en arbetsplats där anställda med någon form av funktionsnedsättning kan arbeta på lika villkor.