Under 1900-talet har vetenskapspersoner ägnat sig åt att utforska atomens struktur och beteende. Många av dem har fått Nobelpris. Med hjälp av en övning får vi lära oss om experiment och teorier som ligger bakom upptäckterna av; röntgenstrålning (Röntgen), radioaktiv strålning (Curie, Bequerel), elektronen (Thomson), atomkärnan (Rutherford), elektronernas banor kring atomkärnan (Bohr), protonen, neutronen (Chadwick) och kärnklyvning (Hahn).

Med atombomben och kärnkraften som historiska exempel diskuterar vi också fysikens tillämpning i samhället och forskarens ansvar.

Begrepp som behandlas i programmet: radioaktiv strålning, atomkärna, elektron, elektronskal, proton, neutron, fission.

Lgr 22, Fysik, Fysiken i naturen och samhället 

  • Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.
  • Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras användningsområden och risker. 

Lgr 22, Fysik, Systematiska undersökningar och granskning av information  

  • Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.  

Lgr 22, Kemi, Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen  

  • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.  

Lgr 22, Kemi, Systematiska undersökningar och granskning av information  

  • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.