Nobel Prize Museum invigdes i samband med Nobelprisets hundraårsjubileum 2001. Museet har sedan dess haft en stabil ekonomi och besöksantalet har ökat varje år. Från start har verksamheten i första hand varit inriktad på att ta emot internationella turister som vill lära sig mer om Nobelpristagarnas upptäckter och insatser. Men under de senaste åren har ambitionerna att nå ut till en bredare allmänhet, lärare och skolungdomar i Stockholm och Sverige utökats. Med de beviljade medlen möjliggörs nu en fortsatt ambitionshöjning av insatserna i närområdet.

– Vår verksamhet är inriktad på att öka intresset för vetenskap, litteratur och fredsfrågor, inte minst bland barn och unga. Våra projekt ska sprida Nobelprisets budskap om att människan kan förändra världen till det bättre och förmedla kunskap och saklighet men också stimulera kreativitet och skaparkraft. Vi är mycket glada att vi nu kan höja ambitionsnivån för vår verksamhet ytterligare, säger Erika Lanner, VD och museichef för Nobel Prize Museum.

Beviljade anslag kommer att användas till att bjuda in till forskarpaneler, initiera nya samtalsserier, arrangera olika aktiviteter för lärare samt, under femårsperioden producera ett antal utställningar som tar tillvara Nobelprisets bredd och undersöker hur vetenskapen samspelar med kulturen i vårt samhälle.

Flera nya format ska också utvecklas för att nå en yngre målgrupp. Bland annat initieras fritidsklubbar i samarbete med lärarstudenter för barn på mellanstadiet i socioekonomiskt utsatta områden. I en annan satsning bjuds gymnasieelever in till ett projekt som tar utgångspunkt i Nobelprisbelönt litteratur och för samman unga människor med representanter för den litterära professionen. Denna Litterära Hub ska främja elevernas drömmar och visioner om ett mer välfungerande samhälle och resultera i exempelvis en utställning, ett event eller en manifestation. En vidareutveckling ska också ske av Nobelprislektionen, ett digitalt lektionsmaterial som tillhandahålls inom ett dygn efter tillkännagivandet av respektive Nobelpris. Detta lärarverktyg gör komplexa ämnesområden tillgängliga för elever från 12 år och uppåt.

Stödet från de båda stiftelserna gör också att museet kan bygga vidare på Nobel Calling Stockholm! Denna kunskapsfest äger sedan tre år tillbaka rum på olika ställen i staden i oktober varje år, för att fira och förstå årets Nobelpris som då tillkännages.

Om Nobel Prize Museum
Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

För ytterligare information
Rebecka Oxelström, presschef
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 0734 – 12 66 75