1. Bildspel (20 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

2. Frågesport (15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

3. Avslutning (10 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.