Förberedelse

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp frågesporten.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Bildspel (20–25 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

3. Frågesport (12–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

4. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats