Förberedelse

Se till att bildspel och film fungerar i klassrummet och kopiera upp frågesporten.

1. Uppvärmning (5 min)

Ställ följande frågor till eleverna. Svaret på den första frågan kan även besvara den andra.

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?
2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Visa bildspel (20 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Låt eleverna ställa frågor och notera gärna frågor eller oklarheter som du inte kan besvara, och jobba vidare med dessa vid ett senare tillfälle.

Bildspel & bildspelsmanus

4. Frågesport (10 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågesporten och visa sedan de rätta svaren.

 

Frågesport

5. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Kungliga vetenskapsakademiens webbplats