Programmet börjar med en introduktion av Alfred Nobel och Nobelprisen. Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna upptäckter och arbeten inom naturvetenskap, litteratur och fred. Vi pratar om olika upptäckter och Nobelpristagare, berättar om de olika priskategorierna och visar olika föremål från våra samlingar. Slutligen får eleverna ta på sig vita labbrockar och laborera i verkstaden.
Vi upp följande begrepp: uppfinningar, i verkstaden gör vi egen såpbubbellösning att ta med hem.

  • Max 15 elever
  • 60 minuter
  • 400 kronor

Lärarhandledning för Bubbelkammaren

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, NO, Material och ämnen i vår omgivning

  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 
beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Lgr 11, NO, Metoder och arbetssätt

  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.