Programmet börjar med en introduktion av Alfred Nobel och Nobelprisen. Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna upptäckter och arbeten inom naturvetenskap, litteratur och fred. Vi pratar om olika upptäckter och Nobelpristagare, berättar om de olika priskategorierna och visar några föremål från våra samlingar. Slutligen får eleverna ta på sig vita labbrockar och laborera i verkstaden. Här gör vi en egen såpbubbellösning att ta med hem.

Anknytning till läroplanen.
Eleven/barnet ges möjlighet att utveckla:

LPFÖ18

  • Förståelse för naturvetenskap
  • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  • Får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper
  • Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik

Lgr 22, NO

Material och ämnen

  • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.
  • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Metoder och arbetssätt 

  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.