Programmet  börjar  med en introduktion av Alfred Nobel och Nobelprisen. Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna upptäckter och arbeten inom naturvetenskap, litteratur och fred. Vi pratar om olika upptäckter och Nobelpristagare, berättar om de olika priskategorierna och visar olika föremål från våra samlingar. Slutligen får eleverna ta på sig vita labbrockar och laborera i verkstaden.

Vi upp följande begrepp: uppfinningar, kemisk reaktion, i verkstaden gör vi egen såpbubbellösning att ta med hem.

Programet ges i två olika varianter beroende på gruppstorlek där programmen skiljer sig något från varandra.

Alternativ 1

 • Max 25 elever
 • 60 minuter
 • 600 kronor

I detta alternativ går hela gruppen ner i vår laboratoriekällare där vi tar på oss de vita labbrockarna och blir forskare. Eleverna laborerar i grupper och berättar sedan för varandra om vad de kommit fram till.

Alternativ 2

 • 25–32 elever
 • 90 minuter
 • 700 kronor

I detta alternativ delas klassen upp i två grupper.

En grupp följer med museipedagogen till vår laboratoriekällaredär vi tar på oss de vita labbrockarna och blir forskare

Den andra gruppen följer med sin/sina lärare till vår utställning för barn Bubbelkammaren. Där finns förslag på uppgifter att arbeta med, böcker att läsa, knappar att trycka på, filmer och en dockteater.

Efter ca 30 min byter grupperna plats.

Lärarhandledning för Bubbelkammaren

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, NO, Material och ämnen i vår omgivning

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 
beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Lgr 11, NO, Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.